De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger D'Hondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger D'Hondt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger D'Hondt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger D'Hondt

Cumuleo