De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Kiekens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Kiekens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Kiekens

Cumuleo