De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Iwein De Koninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Iwein De Koninck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Iwein De Koninck

Cumuleo