De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Van Acker

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Monique Van Acker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Monique Van Acker

Cumuleo