De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johanna Huylenbroeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Johanna Huylenbroeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Johanna Huylenbroeck

Cumuleo