De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick De Wilde

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick De Wilde
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick De Wilde

Cumuleo