De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luk Smet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luk Smet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luk Smet

Cumuleo