De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Moeraert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Moeraert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Moeraert

Cumuleo