De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérald Van Roey

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gérald Van Roey
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gérald Van Roey
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gérald Van Roey

Cumuleo