De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Mommerency

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hans Mommerency
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hans Mommerency
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hans Mommerency

Cumuleo