De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Naeyaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Naeyaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart Naeyaert

Cumuleo