De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert Desiere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Norbert Desiere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Norbert Desiere

Cumuleo