De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Depraetere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Depraetere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Depraetere

Cumuleo