De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Kemseke

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Kemseke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Kemseke

Cumuleo