De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marius Boone

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marius Boone
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marius Boone
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marius Boone

Cumuleo