De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mercedes Van Volcem

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mercedes Van Volcem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mercedes Van Volcem
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mercedes Van Volcem

Cumuleo