De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Content

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jurgen Content
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jurgen Content
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jurgen Content

Cumuleo