De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vande Caveye

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vande Caveye
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Vande Caveye

Cumuleo