De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Vanhaverbeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Robert Vanhaverbeke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Robert Vanhaverbeke

Cumuleo