De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lodewijk Van Schel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Lodewijk Van Schel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Lodewijk Van Schel

Cumuleo