De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerda Van Steenberge

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerda Van Steenberge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerda Van Steenberge

Cumuleo