De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Prévot

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Prévot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Prévot

Cumuleo