De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Adam

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Adam
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Adam
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Adam

Cumuleo