De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bruno Antoine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bruno Antoine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bruno Antoine

Cumuleo