De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Louette

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Baudouin Louette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Baudouin Louette

Cumuleo