De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Atilla Demir

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Atilla Demir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Atilla Demir

Cumuleo