De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karalabos Raptis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karalabos Raptis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karalabos Raptis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karalabos Raptis

Cumuleo