De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Meuree

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Claude Meuree
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Claude Meuree

Cumuleo