De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Sonnet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Sonnet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Sonnet

Cumuleo