De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Nicolas

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roland Nicolas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roland Nicolas
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roland Nicolas

Cumuleo