De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Berlemont

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bruno Berlemont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bruno Berlemont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bruno Berlemont

Cumuleo