De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Focant

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Focant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Focant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Focant

Cumuleo