De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Tasiaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Tasiaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Tasiaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Tasiaux

Cumuleo