De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Daussogne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Daussogne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Daussogne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Daussogne

Cumuleo