De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeannine Van Winghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jeannine Van Winghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jeannine Van Winghe

Cumuleo