De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herbert Rauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Herbert Rauw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Herbert Rauw

Cumuleo