De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Van Der Wielen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Van Der Wielen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Van Der Wielen

Cumuleo