De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Grégory Philippin

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Grégory Philippin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Grégory Philippin

Cumuleo