De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Soleil

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Soleil
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Soleil
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Georges Soleil

Cumuleo