De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Kinnard

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Yves Kinnard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yves Kinnard

Cumuleo