De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Thierry Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Thierry Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Thierry Willems

Cumuleo