De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Vanborren

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Vanborren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Vanborren

Cumuleo