De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingeborg Desplenter

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ingeborg Desplenter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ingeborg Desplenter

Cumuleo