De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bob Nijs

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bob Nijs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bob Nijs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bob Nijs

Cumuleo