De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josse Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Josse Vos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Josse Vos

Cumuleo