De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Bellefontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Bellefontaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francis Bellefontaine

Cumuleo