De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johnny Vrancken

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Johnny Vrancken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Johnny Vrancken

Cumuleo