De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacky Daniels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacky Daniels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacky Daniels

Cumuleo