De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ghislain Vermassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ghislain Vermassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ghislain Vermassen

Cumuleo