De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Vande Maele

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patricia Vande Maele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patricia Vande Maele

Cumuleo